Telefon stacjonarny: + 48 504 827 675 mir.jedrzejewski@gmail.com

Technologia produkcji

Produkcja grzejników odbywa się mechanicznie z wykończeniem ręcznym. W procesie produkcji poszczególne elementy składowe grzejnika wielokrotnie poddawane są obróbce mechanicznej (szlifowanie, polerowanie), a następnie montowane ręcznie w celu uzyskania odpowiedniego kształtu.Złożony grzejnik zostaje następnie spawany lutem twardym (srebro LSR45) i wytrawiany. Na zakończenie etapu montażu wykonywana jest mechaniczno-ręczna obróbka końcowa.

Po złożeniu i pospawaniu grzejnika a przed obróbką galwaniczną wykonywane jest sprawdzanie szczelności grzejnika pod ciśnieniem 11 atmosfer, co pozwala wyeliminować ewentualne nieszczelności i niedoskonałości.

Ostatnim procesem produkcyjnym jest galwanizowanie (np. chromowanie, miedziowanie, satynowanie itp.). Przed przekazaniem grzejnika do sprzedaży następuje jeszcze ostatnia inspekcja wizualna.